Författare: Cecilia Lind

mm

Cecilia Lind är sjukgymnast och laserterapeut på kliniken SLS (Stockholms Led & Smärtspecialist) i Stockholm. Hon är också föreläsare, utbildare, hälsoinspiratör samt författare av boken "Laserterapi - en praktisk guide".

I informationsflödets tidsålder kan man söka information på nästan allt. De allra flesta av oss gör det dagligen. På grund av detta har också ett fenomen uppenbarat sig som jag kallar för den ”googlande patienten”. I många fall underlättar det mycket för patienten att kunna söka information om olika besvär men det kan också ha konsekvenser som försvårar vårdprocessen. Min version av dessa googlande patienter är personer med besvär som söker information gällande sina symptom på nätet för att se om de kan klura ut vad det är för besvär/diagnos de har och vad de ska göra åt den. För…

Read More

Socialstyrelsen utfärdar nationella riktlinjer med rekommendationer om vård av rörelseorganens sjukdomar. Det är ju en väldigt bra och tacksam sak för både vårdgivare och patient – det vill säga om det nu fungerar som det ska. Här kommer en alldeles sann liten historia gällande dessa riktlinjer och evidens, men först lite bakgrund: Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och andra verksamma inom hälso- och sjukvården och ska vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vården av rörelseorganens sjukdomar. Riktlinjerna ska också innebära att vården kan erbjuda patienterna en kunskapsbaserad och därmed god och säker…

Read More

Tränar du och har ett stillasittande arbete, utan många aktiva pauser eller regelbundet stående, kan stillasittandet ”radera ut” de effekter du får av träning och till och med vara farligare för hälsan än övervikt eller fetma. Allt fler tränar regelbundet och just nu råder en trend med att träna väldigt mycket och att genomföra långdistanslopp. Det är förstås toppen att människor aktiverar sina kroppar, både för hälsans skull och för välbefinnandet. Men många tror att de i och med detta är befriade från de vanliga folksjukdomarna eller att de är på den ”säkra sidan” för att de är normalviktiga. Men…

Read More

Inom fysioterapin råder just nu en trend som strävar efter att terapeuten alltid bör använda aktiva behandlingsmetoder istället för passiva. Med aktiva metoder menas att patienten utför något själv, till exempel rörelse/träning, medan passiva innebär att patienten är just passiv och t.ex. ligger på en brits och tar emot en behandling. Men är aktiva metoder alltid den enda vägen? Och måste det ena utesluta det andra? Personligen tycker jag att det är bra att sträva efter aktiva metoder eftersom meningen är att patienten ska vara delaktig i sitt eget tillfrisknande. Dessutom finns det mycket bevis för att just träning och…

Read More

När jag jobbade inom landstinget kunde jag ha 15-20 patienter på en dag och jag vet kollegor som ibland har fler. Med tanke på att en arbetsdag är menad att vara åtta arbetstimmar låter det kanske som att man inte har så mycket tid till varje patient. Vilket är helt korrekt.  15-20 patienter under en dag kan vara mycket men det fungerar om patienterna är i olika fas i sin rehabilitering och om det är många som enbart behöver kolla att de gör rätt i sin aktiva behandling (dvs. träning – mer om mina tankar kring valet av träning som…

Read More

När det kommer till att göra oss friska spelar våra förväntningar och tro en stor roll, något man också brukar kalla för placebo. Ordet placebo upplever jag dock i vården som förknippat med något negativt, vilket jag kan tycka är synd. Författarens introduktion: Jag heter Cecilia Lind, är leg. sjukgymnast med ett särskilt intresse för smärta. Detta på grund av att jag själv varit smärtpatient under ca 20 år och därmed känner extra för den typen av patienter. Jag har en bakgrund som dansare och träning/rörelse ligger mig varmt om hjärtat. Jag kommer fortsättningsvis skriva inlägg om allt mellan himmel…

Read More