Författare: Åsa Österlund

mm

Åsa Österlund arbetar som sjukgymnast och KBT-terapeut på Capio Lundby Närsjukhus i Göteborg, där hon också håller sömnskolor och avspänningsgrupper samt behandlar tillstånd som gynekologiska smärtor, tinnitus och IBS.

Mina patienter uppfattar mig som empatisk, lyssnande och bekräftande. Jag reagerar dock inte med empati utan medkänsla. Jag sätter mig in i deras situation, sammanfattar och försöker beskriva hur jag uppfattar situationen och hur det påverkar dem. Men jag försöker lämna mina känslor och värderingar utanför. Oftast fungerar det. Ibland inte. Dagens vårdpersonal har ingen lätt arbetssituation. Vi drabbas vid omorganisationer, besparingar och sjukskrivningar. Vi har höga krav på oss att leverera god vård, beta av köer och leva upp till vårdgarantier. Tiden för varje möte är begränsat vilket ofta kan det leda till en känsla av otillräcklighet. Vi möter…

Read More

I mitt arbete som sjukgymnast och KBT-terapeut möter jag ibland människor som är i i kris efter jobbiga processer och lång tid av kamp mot smärta, spänning, oro, ångest, nedstämdhet, magbesvär, sömnsvårigheter och/eller tinnitus. När grundläggande funktioner inte fungerar och våra stressreaktioner och strategier inte hjälper oss så kan vi uppleva en känsla av maktlöshet. Det är mycket våra kroppar och hjärnor förväntas klara av och stå ut med och som vi förväntar oss ska fungera. Vi söker självklart samband, svar och lösningar när det inte fungerar. Detta är en viktig och naturlig del i processen att må bättre. Att…

Read More