Alzheimers sjukdom saknar samband med diabetes

0

Tvärtemot vad som tidigare påståtts visar ny forskning i Region Skåne att diabetes inte har något samband med Alzheimers sjukdom. Riskfaktorer som högt blodtryck och just diabetes kan inte kopplas till demenssjukdomen överhuvudtaget, enligt Elisabet Höglund, professor och överläkare i patologi.

– Våra nya fynd i forskningsgruppen går emot en allmän tro, att det finns ett samband mellan Alzheimer och diabetes. I stället kan vi visa att det är tvärtom. Alzheimerpatienter har istället mindre förekomst av diabetes jämfört med personer i samma ålder bland normalbefolkningen.

– Det här har kommit fram när man har obducerat personer som har antagits lida av Alzheimers; det har då i många fall visat sig att de inte har haft sjukdomen, berättar Elisabet Englund, överläkare i patologi vid Region Skåne och adjungerad professor i neuropatologi vid Lunds universitet.

Viktigt att skilja Alzheimers sjukdom från andra demenssjukdomar

Kognitiv sjukdom eller demens, där Alzheimers sjukdom ingår, innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och att tolka sin omgivning.

– Det finns andra typer av demenssjukdomar som har ett samband med diabetes och det är viktigt är att dela upp sjukdomarna och peka ut exakt vad som gäller. Den som har demens behöver få rätt diagnos från början.

Framsteg görs med flera olika tekniker

Elisabet Englund berättar att hon ständigt gör nya upptäckter när hon granskar vävnadsprover från hjärnan. Med hjälp av olika tekniker görs fler och fler framsteg. Förutom mikroskop används nu även digital bildhantering för att förstå, tolka och diagnosticera nervceller, vilket ger unika bilder.

– Många upptäckter görs. Det har att göra med ett stort inflöde av prover inom kliniken. Det handlar exempelvis om prover från stora hjärnundersökningar och biopsier som är operationsprover. Tittar man tillräckligt många gånger är det vanligt att nya fynd dyker upp, förklarar hon.

Fakta/ Alzheimers sjukdom:

Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen av demens, skukdomen innebär att nervcellerna förtvinar i ett eller flera av hjärnans områden. För att förstå vad som händer i hjärnan när alzheimer uppstår och sjukdomen utvecklas, måste forskare studera molekylstrukturer i nervceller som påverkats av Alzheimers sjukdom.

De flesta som har Alzheimers sjukdom kan vårdas i hemmet. Det går inte att bli frisk från sjukdomen, men det finns läkemedel som delvis mildrar symtomen.
• Vissa personer kan märka av klara förbättringar, till exempel i koncentrationsförmåga, minne eller språklig förmåga.
• Många gånger bidrar läkemedlen till att hjärnans olika centrum kan fungera längre än om man inte får behandling.

Källa: Skånes universitetssjukhus/Region Skåne

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.