Information om TSH-indikationer, blodprover och tänkbara provsvar

TSH-indikationer

Högt TSH
Sköldkörtelhormonnivåerna i blodet är låga
Lågt TSH
sköldkörtelhormonnivåerna i blodet kan vara förhöjda
Lågt TSH samtidigt som sköldkörtelhormonerna är i nedre referensområdet eller låga
Hypofysinsufficiens, hypofysen fungerar inte normalt.

Endast vid primär hypotyreos, dvs. när sköldkörteln inte fungerar, är TSH ett mått på sköldkörtelns nedsatta funktion. Via blodet sker det en koppling mellan hormonnivåerna och hypofysen. Primär hypotyreos är vanligt förekommande. Ofta föreligger det antikroppar mot sköldkörteln, positiva TPO-antikroppar är det vanligaste men även Tg-antikroppar kan förekomma. Positiva antikroppar visar att det pågår en inflammation i sköldkörteln.

Hypofysen kan i sin tur styras via hormonet TRH (Tyreotropinfrisättande hormon) som insöndras från hypotalamus i hjärnan. Denna del har inte koppling med hormonnivåerna i blodet utan reagerar på förändringar som har med svält, sjukdomar och svår stress som via blodet ger signaler till hypotalamus i hjärnan som kan öka eller minska sköldkörtelhormonproduktionen via TSH. Störningar i sköldkörtelhormonnivåerna som beror på förändringar i de högre belägna delarna ovanför sköldkörteln benämns sekundär hypotyreos.

Blodprover för att se sköldkörtelstatus:

• TSH
• Fritt T4 och T3
• TPO-antikroppar (tyreoideaperoxidas antikropp ofta positivt vid autoimmun tyreoidit/Hashimotos)
• Tg-ak (autoimmunitet)
• TRAK (Tyreoidea –receptorantikroppar, oftast vid överproduktion s.k. giftstruma)
• D vitamin
• Ferritin
• B12 och Folsyra

Tänkbara blodprovsvar:

Högt TSH, Lågt T4 – Hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln (mycket vanligt)
Högt TSH, Normalt T4 – Subklinisk Hypotyreos (mycket vanligt)
Högt TSH, Högt T4 – Hypofysadenom som producerar för mycket TSH (ovanligt)
Högt TSH, Högt T4, Lågt T3 – Försämrad konvertering av T4 till T3. Här sitter störningen på cellnivå i vävnaderna. Nedsatt dejodinasaktivitet
Lågt TSH, Högt T4 / T3 – Hypertyreos även kallad giftstruma
Lätt förhöjt TSH, Normalt T4/T3 – Subklinisk Hypotyreos
Lågt TSH, Lågt T4/T3 – Sekundär Hypotyreos, störning i hypofysen. Kontakta endokrinolog!

Ett stort tack till Specialist allmänläkare Helena Rooth Svensson som granskat texten kring TSH och tänkbara blodprovsvar.

/Nadja Öström, ordförande i Sköldkörtelföreningen