Enkät: 22 procent av sköldkörtelpatienterna är sjukskrivna

0

Under februari 2016 genomfördes en enkät bland 478 sköldkörtelpatienter på blogg.visit-stina.com. Den visar bland annat att 22 procent av dessa är sjukskrivna på deltid, halvtid eller heltid, alternativt utförsäkrade.

Av de som svarade är 62 procent patienter på vårdcentral, 57 procent äter Levaxin, 46 procent är missnöjda och 70 procent anger att de sökt 2-6 läkare med anledning av sköldkörteln. Är det inte dags att läkarna på vårdcentralerna vidareutbildas? I nuläget är det turen som ger patienten en läkare som begriper problematiken.

I en av frågorna skulle patienterna gradera sitt mående på en skala från ett till tio och där ett motsvarade sämre än sämst och tio så bra att man inte anser sig vara sjuk. 61 procent uppger här att de ligger på sämre halvan i sitt mående. Av de 478 patienter som medverkade har 2 procent (9 patienter) markerat tio.

”Vilken medicin äter du mot din sköldkörtelsjukdom?” var en annan fråga och
57 % anger här Levaxin. Det är inte förvånande att majoriteten svarat så och att de andra preparaten sedan kommer i spridda skurar. Siffrorna för läkemedelsförskrivning 2015 har inte kommit än, men 2014 fick 417.849 patienter i Sverige Levaxin eller Euthyrox utskrivet. Euthyrox hade endast två patienter angivit som sin medicin. Takeda Pharma, företaget som säljer Levaxin, är uppenbarligen mest på hugget i sin marknadsföring.

6 procent anger någon form av NDT (Natural Desiccated Thyroid, omdiskuterad sköldkörtelmedicin från grisen) som medicin. Att denna siffra är låg kan tillskrivas två orsaker. Dels att det är få som har turen att få prova ett alternativ till Levaxin och dels att de som mår bra inte känner något behov av att söka sig till nätet för att komma tillrätta med sitt mående och därmed inte haft kännedom om enkäten. Siffran med dem som äter någon form av NDT är dock större än de 6 procenten. Sista valet på denna fråga vände sig till dem som självmedicinerar:

21 svar har inkommit här och det som anges är allt från T3 och Cellenergi till NDT-preparat som Armour Thyroid och Nature Throid. Egenimport får man förmoda.

På frågan ”Är du nöjd med din medicinering?” angav 46 procent att man inte är nöjd med Levaxin och 16 procent att man inte är nöjd med kombinationen Levaxin + Liothyronin. 7 procent säger att de är nöjda med det ”naturliga” sköldkörtelhormonet medan 2 procent inte var nöjda.

Gällande hur många läkare som patienterna besökt med anledning av sin sköldkörtel så ser man en klar förbättring jämfört med 2014 då den senaste enkäten genomfördes, om man tittar på hur många patienter som behövde tio och fler läkare med anledning av sin sköldkörtel. 2014 angav 24 procent att man besökt tio och fler läkare.

Nu är den siffran nere på 12 procent och 10 procent svarar att man bara behövt besöka en läkare. Men 70 procent behövde mellan två och sex läkare. Här är det svårt att hålla med sjukvården som påstår att detta med sköldkörteln är enkelt att hantera.

Hur lång tiden varit fram till diagnos hör lite ihop med hur många läkare man besökt. 31 procent anger att man fick diagnosen direkt. 16 procent inom ett halvår och 10 procent inom ett år. 16 procent anger sju år eller längre tid för att få en diagnos och 7 att man har alla symptom, men ingen diagnos.

Undersökningen innehåller en rad andra frågor och i år har också fyra frågor om kosten lagts till i enkäten. Hela undersökningen, även presenterad med OH-bilder och grafer samt patienternas egna kommentarer kan läsas på bloggen via denna länk.

Det är ingen trevlig läsning för sjukvården!

Om författaren

mm

Ann-Christine Reimer driver bloggen blogg.visit-stina.com med information om sköldkörtelsjukdom, reumatism och rosacea. Sköldkörtelsjukdomen beskriver hon som sitt livs sorg men idag brinner hon för att sprida information om sjukdomen och hjälpa andra.