Författare: Kristina Sparreljung

mm

Kristina Sparreljung är Hjärt-Lungfondens generalsekreterare sedan oktober 2014 då hon efterträdde Staffan Josephsson. Som generalsekreterare har hon stort fokus på forskning som nyckeln för att rädda fler liv och ge människor med hjärt-kärlsjukdom fler friska år.

Hjärt-kärlsjukdomar är en av våra största folksjukdomar och Sveriges vanligaste dödsorsak. Under 2014 drabbades omkring 55 000 personer av stroke och hjärtinfarkt. Forskare håller nu på att ta fram ett nytt vaccin som skyddar mot både hjärtinfarkt och stroke och som därmed kan rädda många liv. De senaste decenniernas kamp mot hjärt-kärlsjukdom har varit framgångsrik. Forskningen har brutit ny mark och den som drabbas av hjärtsjukdom i dag lever i genomsnitt 12 år längre än för bara trettio år sedan. Men fortfarande drabbas runt 27 000 personer av hjärtinfarkt och 28 000 av stroke i Sverige varje år. Vi vet…

Read More