Författare: Fred Nyberg

mm

Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning och koordinator för U-FOLD vid Uppsala Universitet. U-FOLD är en enad kraftsamling mot drogberoende där forskare och fackmän samarbetar i att utveckla samhällets åtgärder mot missbruk och dess följder.

De goda effekterna av medicinsk cannabis måste ställas mot skadeverkningarna på hjärnan. Det skriver professor Fred Nyberg i ett debattinlägg som tidigare publicerats i tidningen Metro. Bakgrund: I USA har medicinsk cannabis legaliserats i 20 stater och även här i Sverige vittnar individer om att de hjälpts av marijuana-rökning. Men även om rökning av marijuana kan bidra till att lindra vissa sjukdomssymtom uppfylls inte de krav som ställs på ett läkemedel, varken i USA eller i Sverige. Vetenskapen är enig om att skadeverkningarna, inte minst med tanke på forskningsresultat som kommit fram under de allra senaste åren. Att personer som…

Read More