Författare: Erik Rosendahl

mm

Erik Rosendahl är leg. fysioterapeut och docent vid Umeå universitet. Han är verksam vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi och Västerbottens läns landsting, Geriatriskt Centrum, Umeå.

En kollega berättade för mig om sin kommun som har en resurs motsvarande en heltidstjänst som fysioterapeut för nästan 500 personer på 12 olika äldreboenden. När de räknade bort tiden för patientadministrativt arbete, möten, transport mellan boenden med mera, kvarstod lite drygt en timmes direktkontakt per dag med de äldre personerna. Det är självklart på tok för lite! Fördelat på varje person som bor på dessa äldreboenden motsvarar detta mindre än tio sekunder per dag, eller mindre än en minut i veckan. En enkät som gjorts av Fysioterapeutförbundets sektion för äldres hälsa visar att detta exempel inte är något undantag…

Read More