Föreläsare: Åsa Österlund

asa_HRAndrewColvin2Hon kombinerar sjukgymnastyrket med sömnskolor, avspänningsgrupper och IBS-skolor. Hon behandlar också med KBT och motiverande samtal (MI) samt tar sig an exempelvis diabetes- och tinnituspatienter och kvinnor med gynekologiska smärtor. I sina föreläsningar betonar Åsa Österlund vikten av ett helhetstänk gentemot patienter och den viktiga psykologiska aspekten bakom olika smärttillstånd.

Åsa Österlund har genom åren utbildat sig i psykoterapi (inriktning KBT), samtalsmetoden MI och sömn. Idag kombinerar hon dessa kunskaper på Capio Lundby Närsjukhus i Göteborg där hon arbetar med att hjälpa patienter med olika smärttillstånd. Hon håller i individuell KBT-inriktad terapi för sömnsvårigheter, lindrig ångest, depressiva besvär, smärta och tinnitus. Dessutom KBT-grupper med inriktning sömn och stress, IBS och gynekologisk smärta. Hon har också släppt avspänningsappen ”Mindoffline”.

Åsa har sina rötter i Göteborg men det var under åren efter sjukgymnast-utbildningen, på flera rehabkliniker i Stockholm, som hon kom i kontakt med det bredare sättet att arbeta med smärtpatienter. Det började med att hon hamnade på en privat rehabklinik i ett mycket invandrartätt område. Här fick hon möta många patienter som befann sig i en tung psykosocial situation och hon kände att hon inte riktigt hade strategierna för att möta dessa patienter fullt ut. Ett frö hade såtts hos henne.

”Det är mycket som kan ligga bakom att man känner smärta” säger Åsa som fick många aha-upplevelser när hon väl började använda sina nya kunskaper i sin praktik. Det gick plötsligt att se och prata med patienten på ett helt annat sätt. Det var också under tiden i Stockholm som hon kom i kontakt med kombinationen FODMAP (Kostbehandling för IBS-patienter) och KBT.

I sina föreläsningar berättar Åsa om allt detta och hur hon använder det i sina behandlingar. Hon gör det också på ett mycket inspirerande sätt, gärna inför kollegor inom vården men också för andra som är intresserade för sin egen eller någon närståendes del. Det finns helt enkelt mycket att förmedla och att lära sig kring hur man kan hitta den grundläggande orsaken till smärta, och sedan lösa problemet med rätt verktyg.

Exempel på temaföreläsningar med Åsa Österlund:

Om KBT med praktiska tips om hur man kan tillämpa ett helhetstänk för patienter.

MI (motiverande samtal) och hur man kan samtala och bemöta patienter för att hjälpa dem vidare och till att göra beteendeförändringar.

Om IBS med fokus på psykologin bakom smärtan, oron och hur IBS vidmakthålls.

Stress och sömn samt hur det påverkar oss i vardagen

Kommunikation i vardagen

Om tinnitus och orsaker bakom

 

Vill du veta mer eller boka Åsa Österlund som föreläsare? Skicka intresseanmälan till [email protected] så hjälper vi dig!

VälgörenhetHälsorapporten brinner för hemlösa och skänker 100 kr per genom oss bokad föreläsare till initiativet hemlösa.se. Vi erbjuder också våra inspiratörer att matcha summan i samband med bokning.