Brist på platser orsakar vårdskador

0

På Karolinska Universitetssjukhuset bedömer hälften av läkarna att minst en patient de haft ansvar för drabbats av vårdskada på grund av bristen på vårdplatser. Det visar en undersökning som genomförts av läkarföreningen bland verksamma läkare på sjukhuset.

Angående den aktuella enkäten konstaterar man på Sveriges läkarförbund att bristen på vårdplatser leder till att det inte alltid går att följa de riktlinjer och studier som visat sig vara den bästa behandling för patienten. Enkäten visar med all tydlighet att bristen på vårdplatser inte är förenligt med hälso- och sjukvårdslagens om att alltid erbjuda en god vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, menar man.

– Självklart är det patienterna som drabbas värst av vårdplatsbristen men även anhöriga lider. Att inte kunna erbjuda den bästa vården ger en stressituation för läkarna. Alla läkare vill kunna erbjuda en bra vård till sina patienter. Då är det tufft att få ägna en stor del av dagens arbete till att försöka få fram vårdplatser och motivera för anhöriga och patient varför vi inte alltid kan erbjuda inläggning trots att det är medicinskt motiverat, istället för att ge vård, kommenterar Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Det var under våren 2015 som läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset genomförde sin medlemsenkät och resultatet visar att hela 51 procent av de läkare som besvarade enkätfrågan visste om att minst en patient drabbats av vårdskada på grund av sjukhusets brist på vårdplatser. Enkäten visade också att så många som tre av fyra läkare (78 procent) vid olika tillfällen har diagnosticerat och behandlat patienter på ett sätt som inte var optimalt på grund av vårdplatsbristen.

– Det är en vansklig verklighet som speglas. Ändå är det siffror i underkant, enligt enkätsvaren. I landstingets rapporteringssystem för vård och arbetsmiljöavvikelser anger nästan 4 av tio läkare (38 procent) att de inte rapporterat inträffad vårdskada. En förklaring till underrapporteringen kan vara att 72procent av läkarna inte anser att avvikelserapportering leder till förändring, säger Yvonne Dellmark.

Läkarföreningen menar att bristen på vårdplatser är ett generellt problem för samtliga akutsjukhus som även påverkar primärvården som överbelastas med de som borde vårdats på sjukhusen. Läkarföreningen kräver därför att landstingsledningen vidtar åtgärder för att öka antalet vårdplatser på de sjukhus som tar hand om länets akutsjukvård.

– När den rekommenderade beläggningsgraden av vårdplatser på 80-85 procent uppnås, kan vi planera nya arbetssätt inför övergång till framtidens hälso- och sjukvård, menar man.

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.