Forskning
Vården
0

Stöd till tidig upptäckt av prostatacancer

Socialstyrelsen meddelade nyligen att myndigheten inte rekommenderar ett nationellt screeningprogram för prostatacancer. Socialminister Annika Strandhäll berättar att regeringen därför väljer…

Test2SLS